Сподели в Facebook  

петък, 24 април 2009 г.

На коя ръка да мерим кръвното и пулса

За да изясним въпросите, ще започнем разговора с някои анатомични и функционални данни. Известно е, че в човешкото тяло има чифтни органи: двете полукълба на мозъка, два бели дроба, два бъбрека, по две ръце и крака. За техния строеж и функции има приети цифрови характеристики. Има установени норми, което позволява сравнимост. Тези норми имат малки разлики за чифтовите органи, което е нормално. За кръвното налягане на двете ръце - те са от 5 до 8 мм зкивачен стълб; за пулса - от 3 до 6 удара в минута.

Обичайно по-високите

СТОЙНОСТИ

са вдясно (преобладават хората, които са десняци, но има и други причини). Стойностите на кръвното налягане и пулсът се повлияват от различни физични и психични фактори: физическа и психическа дейност, тип на нервната система; хранене; метеорологически фактори; вредности от околната среда. Затова е необходимо системно измерване на пулса и кръвното налягане в различно време и ситуация, за да се установят индивидуалните разлики за Всеки индивид.
При приетите за нормални стойности на двете ръце (и крака), хората нямат никакви оплаквания. Когато разликите при измерванията на кръвно налягане и пулс се появяват, следват: намалена мускулна сила, по-лесна умора, мравучкане, тръпнене на крайника, промяна в температурата и цвета на кожата. Ако тези разлики са значителни и продължителни във времето, трябва да се потърси заболяване. Причините могат да са извън кръвоносните съдове на крайника: допълнително шийно ребро, увеличени лимфни възли, тумори, болести на хранопровода (дивертикул) - те притискат кръвоносните съдове и създават различията.

Другата група са промени в самите кръвоносни съдове: променен тонус и скорост на кръвотока; промени във вътрешния слой на артерията - атеросклеротична плака, тромб. Това се случва при: атеросклероза, хипертония, исхемична болест, диабет, някои колагенози.

Да отговорим на въпроса, на коя ръка да се измерва кръвното налягане
Някои учени смятат, че има взаимозависимост между работна сила и стойностите на артериалното налягане: по-често по-високите стойности са Вдясно (повечето хора са десняци). Така се приема измерването на ръката с по-високите стойности (по-често Вдясно, но при леваци - вляво).

Така че препоръката е: при здравите хора измерването на кръвното налягане и пулса може да се измерва и на двете ръце (в зависимост от навика, ситуацията). Но при наличието на заболяване, увредило кръвоснабдяването на крайника - измерването става на ръката с установени по-високи стойности.

Нашите съвети
Измерете многократно кръвното си налягане и в различни часове и ситуации и на двете ръце. Ако установите, че разликите са минимални (т.е. физиологични), няма значение коя ръка сте избрали (съобразете се с удобствата, навика и ситуацията;. Но ако страдате от сърдечно-съдово заболяване, диабет или друго страдание, спрете се върху ръката с по-високите стойности. Посетете личния си лекар и направете необходимите изследвания.

Напомняме, че кръвното налягане и пулсът са силно променливи величини и се повлияват от много фактори. Съобразете се с това и го отчетете.

С оглед променливите величини на пулса и кръвното налягане още по-важно - и индивидуалните особености, добре е да изготвите своя усреднена ,карта - графика". Така ще улесните и лекаря си при определяне на лечението.

Припомняме някои технически необходимости. Периодично проверявайте техническата изправност на апаратурата, която ползвате. Спазвайте стандартните правила при измерване: маншетът се поставя умерено плътно на два напречни пръста над лакетната свивка: напомпването се извършва умерено бързо и след изпускането на въздуха се изчаква малко време и отново се повтаря (при нулево положение на стрелката). За различните електронни уреди важи правилото, че още по-стриктно се спазват дадените в листовката правила Измервателната част от апарата трябва да съответства на нивото на сърцето в гръдния кош.

Най-добре се изследва и уточнява индивидуалната ви реакции за пулс и кръвно чрез изследването с Хотлер апарат за 24 часа. За установяване на това дали има промени в самите артерии, се прави Доплер изследване. Направете консултация с лекаря си.
Източник:www.lekar.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар