Сподели в Facebook  

събота, 20 юни 2009 г.

Ензимите са вещества от живи клетки

От доста време четем и слушаме за важните храносмилателни ензими в организма, но ни се иска да ни запознаете по-обстойно с това по какъв начин помагат на храносмилането, колко вида са и как да ги съхраним. Нашето семейство се интересува от този проблем, защото имаме здравословни проблеми, които навярно са свързани с ензимите.
Ензимите, или т.нар. ферменти, са сложни вещества, образувани от живи клетки, необходими за нормалната работа на почти всички важни, жизнени процеси - биокатализа.
Активността на ензимите (ферментите) зависи от температурата, необходима за тяхната среда - оптимална 40-50 градуса по С. Химичните реакции, които протичат в организма, могат да повишат тази активност, а други - да я намалят.
Името “ферменти” е въведено от холандския учен Вая Хелмонд през 1577-1644 г., а са наречени ензими - от В. Кюне в 1878 г. Тези названия на ензимите се образуват от името на веществото, върху което действат, като се прибави наставката “аза”.
ПО-ВАЖНИТЕ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ЕНЗИМИ
• В слюнката се съдържат следните ензими: амилаза и малтаза.
• В стомашния сок се съдържат ензимите: пепсин и ли-паза
• В панкреатичния сок се съдържат ензимите: трип-син, химотрепсин, карбок-сипептидази, рибонуклеа-за, нуклеотидаза, амилаза, малтаза, липаза, естера-за.
• В чревния сок се съдържат ензимите : аминопептидази, дипептидази, дихаридази (малтаза, лактаза, захараза и др.) и лапаза
Тези ензими са важни не само за човешкия организъм, но и за медицинската ни промишленост. Те се използват при производството на хляб, бира, вино, както и в селскостопанската практика.


Източник: lekar.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар