Сподели в Facebook  

сряда, 3 юни 2009 г.

Половината от децата с левкемия оздравяват

С термина “левкемия” се означават група заболявания на кръвотворната тъкан, които се характеризират с наличието в кръвта на абнормен брой бели кръвни клетки. Става въпрос за много тежки заболявания.

ПРОИЗХОД: За някои форми на левкемия са идентифицирани специфични хромозомни измененения, като транслокациите, които засягат ДНК последователности, от които зависи кодирането на белтъци, контролиращи клетъчната пролиферация. Открити са и форми, свързани с ретровируси, като вируса HTLV - 1.

Безспорно левкемията е мултифакторно заболяване, в смисъл че различни фактори въздействат за предизвикването на неопластична трансформация на ДНК на кръвните клетки.

Съществуват различни форми на левкемия. Тяхното разграничаване става не само на базата на вида засегнати клетки (миелолевкоза, лимфобластна левкоза), но също и според протичането на заболяването, което може да бъде остро (тогава се говори за остра левкоза) или бавно и прогресивно (хронична левкоза).

Симптомите на заболяването са подчертана бледност, загуба на тегло, липса на апетит, необичайна слабост и лесна умора. Освен това много често пациентът става анемичен, от време на време може да има леко повишение на температурата и по-лесно развива инфекции.

За да се потвърди диагнозата, е необходимо да се направят внимателно микроскопски изследвания на кръвта и на костния мозък, които показват абнормено увеличение на броя на белите кръвни клетки и от клинична гледна точка, евентуално увеличение на лимфните възли, на слезката или на черния дроб.

Освен симптоматичното лечение се провежда и химиотерапия, понякога придружена и с лъчетерапия. Прилагането на интерферони също се оказва полезно в някои случаи. При случаите, резистентни на лечение и след рецидив, може да се пристъпи към трансплантация на костен мозък.

В днешно време левкемията е злокачествено заболяване, което се лекува с по-голям успех. Около 60 процента от острите левкози в детска възраст оздравяват и 30 процента от формите при възрастни.

При всички случаи обаче трябва да забравите мисълта за билково лечение.


Източник:www.lekar.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар