Сподели в Facebook  

вторник, 26 май 2009 г.

Grander - уникална технология за ревитализация на водата

Коя вода е полезна и защо?
Физическите и химическите въздействия, на които е изложена водата, а също влиянието на атмосферни фактори, водят до деформации в нейната структура. Механичното й изваждане на повърхността с помпи, нагнетяването й в тръбопроводи, съхраняването й във водохранилища и резервоари, обработването й в пречиствателни станции, третирането й с хлор и химикали за бактериално обеззаразяване – всичко това води до разрушаване на структурата на водата и загуба на естествените й положителни свойства.

Поради това над 95% от водата която ползваме за различни нужди в нашето всекидневие е силно „травмирана” и е лишена в голяма степен от естествената й активност. Човечеството отдавна е почувствало този „недъг” особено при битовата вода. Това е накарало много учени и изследователи да търсят начини за нейното подобряване. И днес се предлагат различни устройства, почиващи на различни принципи, като протичане на водата през фокусирано магнитно поле или през полускъпоценни камъни или корали, за които се обещава постигане на желания ефект. Повечето от тези устройства не са се наложили в практиката и на пазара, тъй като или ефекта не е могъл да бъде доказан, или ако в определен случай е имало такъв, то в други случаи той не е могъл да бъде повторен. А повторяемостта е основен критерий за доказване на едно научно твърдение!

Уникалната технология на Грандер
Австрийския изследовател Йохан Грандер е първият, който успява преди около двадесет и пет години да създаде по технологичен път вода, която притежава всички полезни качества на дълбоката изворна вода заедно с едно съвсем ново, уникално свойство- тя е изключително резистентна към всички външни влияния и фактори, които биха могли да нарушат нейната структура. Резултатът е, че водата запазва своята структура, а с това и свойствата си за много дълъг период от време. Грандер нарича тази вода „информационна”, но в науката и литературата се среща също като „информационна течност” и „информационен флуид”. Процеса на повлияване на другите води чрез информационната вода той нарича „ревитализация” на водата.

Какво е важно да се знае за технологията на Грандер?
• Тя се осъществява без директен контакт и без външна енергия
• На водата не се отнема нищо и не се добавя нищо
• Информационната вода е в основата на всички продукти и приложения на технологията на Грандер
• Технологията за ревитализация на водата е технология на предаването на природна информация от най-висш порядък

Какви са резултатите от използването на уредите Грандер?
Във всички случаи резултатите са комплексни и надхвърлят очакванията:
• подобрен и фин вкус на водата и повишена трайност при съхранение
• тя става видимо по-бистра и осезаемо по-мека
• подобряване на вътрешния комфорт при консумация
• придаване на свежест и естествен вкус на ястията и хранителните продукти с които водата има допир
• подобряване растежа на растенията и устойчивостта на болести, увеличаване на интензивността на цветовете им
• намаляване на корозията и разграждане на котления камък и отлаганията по тръбите и арматурите
• ограничаване виреенето на болестни бактерии и вируси във водата и на местата, където се използва
• спестяване на перилни и почистващи препарати поради подобрената им разтворимост
• при използване в отоплителни и климатични инсталации се забелязва:
- намаляване на замърсяването на водната емулсия с бактерии, подобряване и стабилизиране на микробиологичния фон
- при същевременно намаляване на миризливите емисии и намаляване, респ. отпадане подаването на биоциди
- подобряване на топлообмена, което води до икономия на енергия
- подобряване на жилищния комфорт, причинено от равномерното отдаване на топлина
- намаляване на корозията, котления камък и утайките, а с това намаляване на поддръжката и удължаване живота на инсталациите
• при използване на ревитализирана вода в басейни за къпане и в балнеологията резултатите са:
- водата се усеща като по-мека при къпане и плуване и възстановява естествения си син до синьозелен цвят
- подаването на хлор и други химикали за дезинфекция може да бъде намалено в пъти
- премахва се дразненето на очите и кожата, а също така миризмата на хлор, която е особено интензивна при закритите басейни
- премахва се хлъзгавия биологичен пласт по стените и дъното на басейна, чувствително намаляват твърдите налепи – те стават рехави и се отстраняват лесно без агресивни химикали и абразивни инструменти
- удължава се периода на цялостна подмяна на водата в басейна
- водата оказва витализиращо въздействие върху организма, като подобрява кръвоснабдяването и кръвообращението


Източник:www.lekar.bg


0 коментара:

Публикуване на коментар